• شرکت صوت پرداز به اطلاع می رساند دستگاه ضبط مکالمات تلفنی دو خط به طور موقت تولید نمی‌شود.
    دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 2 خط تا اطلاع ثانوی، که از طریق سایت به اطلاع خواهد رسید، به فروش نمی رسد.