ضبط مکالمات تلفنی

تفاوت های دستگاه ضبط مکالمات SP-VR18 و SP-VR14

انواع ضبط مکالمات تلفنی

انواع ضبط مکالمات تلفنی

ضبط مکالمات حرفه‌ای SP-VR18 ضبط مکالمات و منشی تلفنی SP-VR14
overwrite: جایگزینی مکالمات قدیمی با مکالمات جدید در صورت پر شدن رم دارای منشی تلفنی
مصرف بسیار پایین: ۲۶mA  آماده ضبط | ۲۸mA در حالت ضبط | ۴۵mA پخش از خود دستگاه امکان ارتباط با دستگاه از راه دور جهت کنترل اصوات و تغییر تنظیمات
مستحکم تر
زیباتر
ارزان تر
کوچک تر

ویژگی های مشترک: رم ۱۶ گیگ با قابلیت ۵۸۰ ساعت ضبط مکالمات – امکان کنترل مکالمات از روی دستگاه و رم – امکان اعلام شماره‌ی تماس گیرنده(کالر آی دی گویا)