پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه جهت اطمینان از موجودی انبار نمایندگان با آنها تماس بگیرید.

 

#نام استاننام شهرنام نمایندهفروشگاه/شرکتآدرستلفنموبایل
یافت نشد
۱آذربایجان‌شرقیتبریزسید حسین تبریزیتلفن فاکس تبریزیخیابان امام-۲۱۹۰۴۱-۳۵۵۵۲۵۸۲___
۲اصفهاناصفهانمحسن جوانیخدمات مخابراتی پارساطالقانی – بین چهاراه خلجا و نارون – جنب فروشگاه قائم۰۳۱-۳۲۳۴۲۰۵۵۰۹۱۳۱۱۴۷۰۲۲
۳اصفهاناصفهانمحمد مدح خواناصفهان تلفنخیابان طالقانی – چهارراه سرتیپ – فروشگاه اصفهان تلفن۰۳۱-۳۲۳۴۹۳۵۲۰۹۱۳۱۶۵۷۹۷۰
۴اصفهاناصفهاننادریپاناسونیک نادریخیابان طالقانی – بعد از چهارراه خلجا – پنجمین مغازه – نمایندگی پاناسونیک نادری۰۳۱-۳۲۳۵۶۴۶۰۰۹۱۳۲۱۶۳۶۱۰
۵اصفهاناصفهانمرتضی ذوالفقاریشیذر ارتباط سپاهانخیابان چهارباغ بالا – روبروی اداره برق – جنب مخابرات – پلاک ۲۹۰۰۳۱-۳۶۶۶۲۰۶۶۰۹۱۳۱۱۸۲۱۱۷
۶تهرانتهرانمهدی تفرشیصوت ارتباطلاله زار جنوبی – بازار بزرگ ۱۱۰ – طبقه سوم – راهرو ۲ – شماره ۳۹۰۲۱-۳۳۹۴۳۳۵۴۰۹۱۲۵۴۹۰۱۲۴
۷تهرانتهرانامیر محبیتاچ فونلاله زار جنوبی – پاساژ ابوالفضل – پلاک ۲۱۰۲۱-۳۳۱۱۱۲۶۶۰۹۱۲۳۳۱۰۴۱۲۷
۸تهرانتهرانمهدی عدالتموج آفرینان کویر____۰۲۱-۲۶۱۱۰۳۲۱۰۹۱۲۲۵۳۴۵۵۰
۹خراسان رضویمشهدمنصوری مقدممشهد تلفنچهاراه خسروی – اول اخوند خراسانی – سمت راست – مشهد تلفن۰۵۱-۳۲۲۲۲۲۲۵۰۹۱۵۱۱۵۵۳۳۵
۱۰فارسشیرازعباس مطفففارستلخیابان پیروزی – پاساژ پیروزی – شماره‌ی ۴۸۰۷۱-۳۲۲۲۲۲۱۱۰۹۱۷۱۱۱۱۶۸۶
۱۱یزدیزدسعید عرفانعرفان تکبلوار طالقانی – قبل از تقاطع مهدیه – پلاک ۲۰۰۳۵-۳۷۲۴۰۰۴۴۰۹۱۳۱۵۲۰۳۸۵