پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه جهت اطمینان از موجودی انبار نمایندگان با آنها تماس بگیرید.

 

#نام استاننام شهرنام نمایندهفروشگاه/شرکتآدرستلفنموبایل
یافت نشد
۱آذربایجان‌شرقیتبریزسید حسین تبریزیتلفن فاکس تبریزیخیابان امام – ۲۱۹۰۴۱-۳۵۵۵۲۵۸۲___
۲آذربایجان‌شرقیتبریزفرهاد فکوریتسهیل ارتباطخیابان امام – بالاتر از ۴ راه منصور – مجتمع کامپیوتر سامان – طبقه همکف – پلاک۶۲۱۹۰۴۱-۳۳۳۷۰۶۱۱۰۹۱۴۱۱۴۳۷۹۷
۳آذربایجان‌غربیارومیهنیازیدفترفنی ارتباط‌گسترخیابان امام – پاساژ امیریه – پلاک۱۶۰۴۴-۳۲۲۴۰۶۰۱۰۹۱۴۴۴۱۱۵۹۵
۴اصفهاناصفهانمحسن جوانیخدمات مخابراتی پارساطالقانی – بین چهاراه خلجا و نارون – جنب فروشگاه قائم۰۳۱-۳۲۳۴۲۰۵۵۰۹۱۳۱۱۴۷۰۲۲
۵اصفهاناصفهانمحمد مدح خواناصفهان تلفنخیابان طالقانی – چهارراه سرتیپ – فروشگاه اصفهان تلفن۰۳۱-۳۲۳۴۹۳۵۲۰۹۱۳۱۶۵۷۹۷۰
۶اصفهاناصفهاننادریپاناسونیک نادریخیابان طالقانی – بعد از چهارراه خلجا – پنجمین مغازه – نمایندگی پاناسونیک نادری۰۳۱-۳۲۳۵۶۴۶۰۰۹۱۳۲۱۶۳۶۱۰
۷اصفهاناصفهانمرتضی ذوالفقاریشیذر ارتباط سپاهانخیابان چهارباغ بالا – روبروی اداره برق – جنب مخابرات – پلاک ۲۹۰۰۳۱-۳۶۶۶۲۰۶۶۰۹۱۳۱۱۸۲۱۱۷
۸تهرانتهرانمهدی تفرشیصوت ارتباطلاله زار جنوبی – بازار بزرگ ۱۱۰ – طبقه سوم – راهرو ۲ – شماره ۳۹۰۲۱-۳۳۹۴۳۳۵۴۰۹۱۲۵۴۹۰۱۲۴
۹تهرانتهرانامیر محبیتاچ فونلاله زار جنوبی – پاساژ ابوالفضل – پلاک ۲۱۰۲۱-۳۳۱۱۱۲۶۶۰۹۱۲۳۳۱۰۴۱۲۷
۱۰تهرانتهرانمهدی عدالتموج آفرینان کویر____۰۲۱-۲۶۱۱۰۳۲۱۰۹۱۲۲۵۳۴۵۵۰
۱۱خراسان رضویمشهدمنصوری مقدممشهد تلفنچهاراه خسروی – اول اخوند خراسانی – سمت راست – مشهد تلفن۰۵۱-۳۲۲۲۲۲۲۵۰۹۱۵۱۱۵۵۳۳۵
۱۲فارسشیرازعباس مطفففارستلخیابان پیروزی – پاساژ پیروزی – شماره‌ی ۴۸۰۷۱-۳۲۲۲۲۲۱۱۰۹۱۷۱۱۱۱۶۸۶
۱۳کرمانشاهکرمانشاهجواد اکرمیمرکز ماشین های اداری زاگرسخیابان مصوری – جنب پمب بنزین – نمایندگی پاناسونیک___۰۹۱۸۳۳۳۵۲۶۵
۱۴یزدیزدسعید عرفانعرفان تکبلوار طالقانی – قبل از تقاطع مهدیه – پلاک ۲۰۰۳۵-۳۷۲۴۰۰۴۴۰۹۱۳۱۵۲۰۳۸۵