پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه جهت اطمینان از موجودی انبار نمایندگان با آنها تماس بگیرید.

#نام استاننام شهرنام نمایندهفروشگاه/شرکتآدرستلفنموبایل
یافت نشد
۱آذربایجان‌شرقیتبریزسید حسین تبریزیتلفن فاکس تبریزیخیابان امام – ۲۱۹۰۴۱-۳۵۵۵۲۵۸۲۰۹۱۴۴۱۳۱۴۲۷
۲آذربایجان‌شرقیتبریزسید حسن تبریزیجهان پاناسونیکخیابان امام – جنب پاساژ شهریار___۰۹۱۴۴۰۱۰۰۹۱
۳آذربایجان‌شرقیمراغهیوسف خیریمهران کالاخیابان ساسان – پخش مهران۰۴۱-۳۷۲۱۲۰۰۶۰۹۱۴۴۲۱۴۵۰۵
۴آذربایجان‌غربیارومیهنیازیدفترفنی ارتباط‌گسترخیابان امام – پاساژ امیریه – پلاک۱۶۰۴۴-۳۲۲۴۰۶۰۱۰۹۱۴۴۴۱۱۵۹۵
۵اصفهاناصفهانمحمد مدح خواناصفهان تلفنخیابان طالقانی – چهارراه سرتیپ – فروشگاه اصفهان تلفن۰۳۱-۳۲۳۴۹۳۵۲۰۹۱۳۱۶۵۷۹۷۰
۶اصفهاناصفهاننادریپاناسونیک نادریخیابان طالقانی – بعد از چهارراه خلجا – پنجمین مغازه۰۳۱-۳۲۳۵۶۴۶۰۰۹۱۳۲۱۶۳۶۱۰
۷اصفهاناصفهانمحسن جوانیخدمات مخابراتی پارساطالقانی – بین چهاراه خلجا و نارون – جنب فروشگاه قائم۰۳۱-۳۲۳۴۲۰۵۵۰۹۱۳۱۱۴۷۰۲۲
۸اصفهاناصفهانمرتضی ذوالفقاریشیذر ارتباط سپاهانخیابان چهارباغ بالا – روبروی اداره برق – جنب مخابرات – پلاک ۲۹۰۰۳۱-۳۶۶۶۲۰۶۶۰۹۱۳۱۱۸۲۱۱۷
۹تهرانتهرانمهدی تفرشیصوت ارتباطلاله زار جنوبی – بازار بزرگ ۱۱۰ – طبقه سوم – راهرو ۲ – شماره ۳۹۰۲۱-۳۳۹۴۳۳۵۴۰۹۱۲۵۴۹۰۱۲۴
۱۰تهرانتهرانمهدی عدالتموج آفرینان کویرقیطریه – خیابان سلیمانی شرقی – پلاک ۱۳ – واحد ۱۰۲۱-۲۶۱۱۰۳۲۱۰۹۱۲۲۵۳۴۵۵۰
۱۱تهرانتهرانامیر محبیتاچ فونلاله زار جنوبی – پاساژ ابوالفضل – پلاک ۲۱۰۲۱-۳۳۱۱۱۲۶۶۰۹۱۲۳۳۱۰۴۱۲۷
۱۲خراسان جنوبیبیرجندمحمود سورگیخدمات فنی مهندسی پیامخیابان حکیم نزاری – نبش نزاری ۴۰۵۶-۳۲۲۲۴۴۳۵۰۹۱۵۱۶۱۱۳۸۸
۱۳زنجانزنجانفریبرز سخاییسانترال تلفنخیابان امام – کوچه زرنانی – ساختمان زرتشت – طبقه ۵ – واحد ۵۰۷۰۲۴-۳۳۳۶۵۲۲۸۰۹۱۲۷۴۳۳۴۹۷
۱۴فارسشیرازعباس مطفففارستلخیابان پیروزی – پاساژ پیروزی – شماره‌ی ۴۸۰۷۱-۳۲۲۲۲۲۱۱۰۹۱۷۱۱۱۱۶۸۶
۱۵فارسشیراز مهدی جمشیدیسیگنال فونخیابان فلسطین – روبروی قنادی رضا۰۷۱-۳۲۳۰۸۹۴۹۰۹۱۷۱۱۷۹۶۵۲
۱۶کرمانکرمانمحمود اشرف زادهفروشگاه آواگسترخیابان شریعتی – چهارراه کاظمی – جنب بانک صادرات مرکزی۰۳۴-۳۲۲۲۲۶۵۰۰۹۱۳۳۴۰۵۶۴۵
۱۷کرمانکرمانآرش حبیبیالکتروفنونبلوار جهاد – بین کوی ۴۲ و ۴۴۰۳۴-۳۲۴۴۸۴۸۰۰۹۱۳۲۹۵۷۲۸۴
۱۸کرمانشاهکرمانشاهجواد پولادینمایندگی پاناسونیکخیابان مصوری – جنب پمب بنزین۰۸۳-۳۷۲۹۹۹۹۱۰۹۱۸۳۳۳۵۲۶۵
۱۹مرکزیاراکمرتضی محمدیفروشگاه تهرانیخیابان امام خمینی – پاساژ تهرانی – فروشگاه تهرانی۰۸۶-۳۲۲۴۶۱۶۸۰۹۱۸۹۶۱۷۵۲۱
۲۰همدانهمدانامیر وزینیسانترال الکترونیکآرامگاه بوعلی – خیابان بین النهرین – رو به روی پارک____۰۹۱۸۳۱۵۴۶۱۰
۲۱یزدیزدسعید عرفانعرفان تکبلوار طالقانی – قبل از تقاطع مهدیه – پلاک ۲۰۰۳۵-۳۷۲۴۰۰۴۴۰۹۱۳۱۵۲۰۳۸۵