پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه جهت اطمینان از موجودی انبار نمایندگان با آنها تماس بگیرید.

 

ردیفنام استاننام شهرنام نمایندهفروشگاه/شرکتآدرستلفن
1آذربایجان شرقیتبریزحسین فکوریارتباط تلفنخیابان مارالان-پایین تر از چهارراه فدک و مسجد قیاس-جنب‌کوی‌خان‌پور۳۳۳۶۳۶۲۶/۰۹۱۴۴۱۳۹۱۵۶
2آذربایجان شرقیتبریزمهرداد رضایی بنامآذر رسانهتبریز – خیابان امام – چهارراه طالقانی – پاساژ جم – زیرزمین پلاک ۲۳۳۳۵۵۱۱۳۵/۰۹۱۴۴۱۲۴۷۶۶
3آذربایجان غربیارومیهنیازی‌سلطان‌زادهارتباط گسترخیابان امام – اول راسته غلامخان – بازار امیریه – پلاک۱۴۲۲۴۰۶۰۱/۲۲۴۰۶۰۰
4اردبیلاردبیلعزیزیفروشگاه تلفن تکنیکمیدان قدس – جنب مسجد قدس۲۲۴۲۶۲۲
5اصفهاناصفهانمدح‌خوان - صادقیاصفهان تلفنچهار راه سرتیپ۳۲۳۳۸۹۰۵/۳۲۳۴۹۳۵۲
6اصفهاناصفهانعلی نادریپاناسونیک نادریطالقانی - بعد از چهار راه خلج - پنجمین فروشگاه سمت راست - جنب بن بست 2232356460/09132163610
7اصفهاناصفهانجوانیخدمات‌ مخابراتی‌ پارساخیابان طالقانی -بین ۴راه‌خلجا و ۴‌راه‌نارون‌ دست چپ – جنب فروشگاه قائم۳۲۳۴۲۰۵۵
8اصفهاناصفهانذوالفقاریپاناسونیکچهارباغ بالا – جنب اداره کل مخابرات – روبروی اداره برق۳۶۶۶۲۰۶۶
9اصفهاندلیجانمحمد علیموبایل مجید___۴۲۲۵۵۵۰
10اصفهانکاشانکاشانیخدمات تلفن سانترالخیابان امیر کبیر – کوچه شهید طاهری۰۹۱۳۱۶۲۵۰۳۳
11البرزکرجسمیعیفروشگاه سمیع___۳۲۲۱۶۰۲۳-۴
12تهرانتهرانعلیرضا محبیپارس تلفنلاله زار جنوبی – کوچه ملانورورزی(خندان سابق)۳۳۹۰۹۰۷۱
13تهرانتهرانمهدی تفرشیصوت ارتباطلاله زار جنوبی – بازار بزرگ ۱۱۰ – طبقه ۳ – شماره ۳۹۳۳۹۴۳۳۵۴
14تهرانتهرانخدریدنیای پاناسونیکپاساژ ابوالفضل – طبقه دوم پلاک ۵۸۳۳۱۱۳۸۸۳
15تهرانتهرانامیر محبیتاچ فونپاساژ ابوالفضل – پلاک ۲۱۳۳۱۱۲۳۹۲
16خراسان جنوبیبیرجندسورگیخدمات‌ مهندسی‌ پیامبیرجند، خیابان حکیم نزاری – نزاری۴۲۲۲۴۴۳۵
17خراسان رضویمشهدعلیرضا آقاییآسمان هشتمروبروی سعدی ۴ – انتهای پاساژ سعدی – موسسه مخابراتی آسمان هشتم۳۲۲۳۹۲۰۰/۰۹۱۵۵۲۱۴۸۷۰
18خوزستاندزفولپرورخدمات‌ مخابراتی‌ پرورخیابان منتظری – نبش حبیب ابن مظاهر۲۲۵۲۰۳۳/۲۲۴۷۰۳۳
19زنجانزنجانسخایی زنجان تلفنسعدی شمالی – پلاک ۱۰۰۳۳۵۴۰۳۲۴
20سیستان‌و‌بلوچستانزاهدانمژدهیارتباطات جنوب‌ شرقبلوار دانشگاه – خیابان ۳۹ – پلاک۹/۲۳۳۴۳۸۳۱۲-۱۳
21فارساقلیدعلی رجاییتلفن خودکار رجایی خیابان معلم۴۴۵۲۴۹۳۷/۰۹۱۹۵۹۸۳۰۳۹
22فارسشیرازمطفف عباسفارس تلشیراز – خیابان پیروزی – پاساژ پیروزی۳۲۲۲۲۲۱۱/۳۲۲۳۱۲۱۳
23فارسشیرازمهدی جمشیدیسگنال فونخیابان فلسطین – روبروی قنادی رضا – پلاک ۹۶۳۲۳۰۸۹۴۹
24قزوینقزوینقهرمانیندا گستر خیابان معلم۳۳۲۰۰۵۴
25قمقمرشیدیتلفن سانترالخیابان باجک – نوزده دی – نبش کوچه ۷۵۷۷۱۳۳۲۰/۷۷۲۳۳۲۲
26کرمانکرمانسنجریبل تلفنخیابان شهید رجایی – بین کوچه ۷ و ۹ – جنب بانک ملی۳۲۷۳۵۵۲۰/۰۹۱۳۱۴۲۳۲۴۳
27کرمانکرماناشرف زادهکرمان الکترونیکچهارراه کاظمی – جنب بانک صادرات مرکزی۳۲۲۲۱۳۲۲/۰۹۱۳۳۴۰۵۶۴۵
28کرمانشاهکرمانشاهاکرمی - پولادینمایندگی‌ پاناسونیکخیابان مصوری – نمایندگی پاناسونیک۳۷۲۹۹۹۹۱/۰۹۱۸۱۳۱۳۶۲۴
29گلستانگرگاناخلاصی عباستلفن گستربلوار جانبازان – بین جانباز ۲۶ و ۲۸۳۲۳۲۴۳۸۳/۰۹۱۱۱۷۱۶۹۷۴
30گیلانرشتگلگیلارخیابان بیستون – پاساژ بزرگمهر – طبقه همکف۲۲۲۸۶۳۶/۲۲۳۲۳۷۶
31مازندرانآملزرین کیازرین سیستم___۳۲۳۲۱۲۲/۳۲۴۳۵۶۰
32مازندرانساریضیائیموسسه‌ فنی‌ مهدیخیابان قارن – روبروی مجتمع پزشکی قو – داخل کوچه آزادگان۳۳۳۲۷۰۰۰
33مازندرانقائمشهرمسعود نصیرفرفنون ارتباطاتخیابان ساری – جنب بیمه آسیای – مرکزی۲۲۲۰۰۵۵
34مازندراننوشهرمناجاتیالکتروتلفن‌ نوشهرخیابان بهار آزادی۵۲۳۵۵۹۸۶/۰۹۱۱۳۹۵۷۲۲۰
35مرکزیاراکمرتضی محمدیتهرانیخیابان امام خمینی – پاساژ تهرانی۲۲۴۶۱۶۸/۰۹۱۸۹۶۱۷۵۲۱
36مرکزیاراکقاری پورسرویس مخابراتی ماهواره خیابان امام – پاساژ استیل۰۹۱۸۱۶۱۳۷۳۹/۳۲۲۴۱۲۴۱
37هرمزگانبندرعباسگنجی‌ -‌ پور‌ابراهیمیارتباط پویا بندربین فلکه برق و بلوکی – شرکت مهندسی ارتباط پویا بندر۲۲۲۸۸۸۷/۲۲۳۸۸۸۷
38هرمزگانهرمزگانحق نظریالکتروآرتینمیدان فردوسی – ابتدای تختی۳۲۵۲۱۱۶۰
39یزدیزدعرفانتلفن‌ پاناسونیک‌ عرفانبلوار طالقانی – قبل از چهار راه مهدیه – پلاک ۲۰۷۲۴۰۰۴۴