پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه جهت اطمینان از موجودی انبار نمایندگان با آنها تماس بگیرید.

 

#نام استاننام شهرنام نمایندهفروشگاه/شرکتآدرستلفن
یافت نشد
۱آذربایجان‌شرقیتبریزمجتبی جوانمهیا الکترونیکچهارراه محققی-کوچه نوایی-بازار برق-طبقه زیر همکف-پلاک ۳۰۳۵۵۷۰۷۸۸/۰۹۱۴۸۳۷۹۳۷۸
۲اصفهانگلپایگانعلی اکبر جمالیآسانسور دیباعرش چهل ستونشهید عابدی- نبش کوچه۱۳-آسانسور دیبا۵۷۴۸۶۸۴۷/۰۹۱۲۲۹۸۱۰۸۴
۳تهرانتهرانعلی طلیم خانیکوروش صنعتخیابان سعدی جنوبی – پاساژ سعدی قدیم – طبقه ۲ – پلاک ۲٫۱۶۳۳۹۱۶۱۶۶/۰۹۱۲۲۳۳۰۷۸۳
۴تهرانتهرانرضا محمدیبالیفاننظام آباد۷۷۶۹۴۲۶۶-۷
۵تهرانتهرانحسین رضایی___خیابان هنگام خیابان کاظمی پلاک ۷۹۷۷۱۳۶۷۲۶
۶خراسان‌رضویمشهدرضاییآکاکنترلمیدان سپاد – بهارستان ۷٫۸ – کوچه اول سمت راست – شهاب آسانسور – طبقه ۱۳۷۵۷۱۲۲۵/۰۹۱۵۳۱۴۸۵۰۹
۷خراسان‌رضویمشهدامین جعفری___پیروزی ۸۱ – پلاک ۷۰۳۵۰۲۳۸۴۵/۰۹۱۵۱۸۰۹۰۹۴
۸خوزستاناهوازهویدرجهان‌پارس‌آسانسورزیتون کارمندی خیابان زهره – بین کمیل و صالح پور-پلاک ۷۵-طبقه۲۳۴۴۴۲۸۲۷
۹خوزستاناهوازدوستعلی‌حاتمیبهرادخشایار-بین کیان و غزنوی-کوچه امیر خسرو-پلاک ۱۶۶۳۲۹۲۶۹۲۰/۰۹۳۹۰۳۵۸۸۲۸
۱۰قمقمترابیامدادآسانسور‌ ایرانبلوار امین – بین کوچه ۱۰ و ۱۲ – طبقه فوقانی چاپ دیجیتال نوین۳۲۹۳۶۱۰۵/۰۹۱۹۷۴۶۴۹۴۰
۱۱گلستانگرگانحسین‌علی‌نوروزیوالا صنعتشهرک امام بین کوچه ۸ و ۱۰۳۲۱۷۱۶۰۱/۰۹۱۱۹۷۶۴۵۳۸
۱۲گیلانگیلانمیلانیکیمیا صنعترودسر – گسکر محله – نرسیده به بانک ملی۰۹۱۹۵۵۹۱۵۷۷