# نام استان نام شهر نام نماینده فروشگاه/شرکت آدرس تلفن
یافت نشد
۱ تهران تهران تفرشی صوت ارتباط لاله زار جنوبی – پاساژ ۱۱۰ – طبقه سوم – پلاک ۳۵ ۳۳۹۳۰۳۷۱
۲ تهران تهران سعید درودیان الکترو صادق لاله زار جنوبی – کوچه تئاتر دهقان – پلاک۱ ۳۳۹۳۴۷۴۸/۳۳۹۰۸۸۳۹