ضبط مکالمات تلفنی تک خط ،منشی تلفنی ،ضبط مکالمات تلفنی دو خط

با دکمه POWER دستگاه را خاموش کنید ودوباره روشن کرده و به دقت چراغ LED را نگاه کنید اگر چشمک زن نارنجی قرمز است یعنی خط تلفن به دستگاه وصل نمی باشد.
در هر دو مورد بالا رم ضبط مکالمات فاقد فولدر SYSTEM می باشد،رم را روی کامپیوتر بگذارید و با FAT32 فرمت نمایید اکنون از همین جا فولدر SYSTEM را دانلود نمایید و روی رم کپی کنید سپس رم را روی دستگاه بگذارید. آماده سازی رم
سریال دستگاه کمتر از 67000 می باشد جهت آپدیت به دفتر مرکزی ارسال فرمایید.