اعضا صوت پرداز

مشخصات اعضای اصلی شرکت صوت پرداز

نام افراد

شغل

نام افراد

شغل

نام افراد

شغل

درباره صوت پرداز

بنام خدا و عرض سلام
مجموعه صوت پرداز از سال ۱۳۷۵ کار خود را با تولید موزیک های پشت خط تلفن آغاز کرد
و از سال ۱۳۷۹ اعلام طبقات آسانسور را نیز تولید نمود طی سال های بعد تلفن گویا ، ضبط مکالمات تلفنی، دستگاه منشی تلفنی و … را نیز به محصولات خود اضافه کرد
و به صورت منظم در جهت ارتقا کیفی محصولات خود با تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری گام برداشت و باعث افتخار ماست که قلب دستگاهای تولید و فروخته شده از سال ۷۵ هنوز می تپد.
مشتاقانه منتظر نظرات شما مصرف کننده و همکار گرامی میباشیم.

تماس با ما