# نام استان نام شهر نام نماینده فروشگاه/شرکت آدرس تلفن
یافت نشد
۱ آذربایجان شرقی تبریز علی فکوری تلفن تکنیک تبریز ، چهار راه منصور ، روبروی بانک صادرات ، تلفن تکنیک ۳۳۴۲۴۲۴/۳۳۴۲۵۲۵
۲ آذربایجان شرقی تبریز فکوری حسین ارتباط تلفن خیابان مارالان-پایین تر از چهارراه فدک-پایین تر از مسجد قیاس-جنب کوی خان پور -۰۹۱۴۴۱۳۹۱۵۶-۳۳۳۶۳۶۲۶
۳ آذربایجان غربی ارومیه نیازی – سلطان زاده ارتباط گستر خیابان امام ، اول راسته غلامخان ، بازار امیریه ، پلاک۱۴ ۲۲۴۰۶۰۱/۲۲۴۰۶۰۰
۴ اردبیل اردبیل عزیزی فروشگاه تلفن تکنیک میدان قدس ، جنب مسجد قدس ۲۲۴۲۶۲۲
۵ البرز کرج سمیعی فروشگاه سمیع ۳۲۲۱۶۰۲۳-۴
۶ اصفهان اصفهان جوانی خدمات مخابراتی پارسا خیابان طالقانی ، مابین ۴راه خلجا و ۴ راه نارون ، دست چپ ، جنب فروشگاه قائم ۳۲۳۴۲۰۵۵
۷ اصفهان اصفهان ذوالفقاری پاناسونیک چهارباغ بالا-جنب اداره کل مخابرات-روبروی اداره برق ۳۶۶۶۲۰۶۶
۸ اصفهان کاشان کاشانی خدمات تلفن سانترال خیابان امیر کبیر ، کوچه شهید طاهری ۵۳۱۵۵۱۱
۹ اصفهان دلیجان محمد علی موبایل مجید دلیجان ۴۲۲۵۵۵۰
۱۰ اصفهان اصفهان مدح خوان-صادقی اصفهان تلفن چهار راه سرتیپ ۳۲۳۳۸۹۰۵-۳۲۳۴۹۳۵۲