اعلام طبقات آسانسور

از اتصال صحیح سگمنت های A B C E F G مطمئن شوید. برای سگمنت D جایی در نظر گرفته نشده و اطلاعات آن در مابقی سگمنت ها موجود است. در مدل دستگاهی اعلام طبقات (جعبه دار) روشن شدن چراغ مربوط به هر سگمنت را جهت اطمینان از صحت ارتباط ورودی با سگمنت بررسی نمایید.
اتصال سیم فیش تغذیه را بررسی نمایید. در صورت تداوم مشکل دستگاه را به دفتر صوت پرداز ارسال نمایید.
زمین تابلوفرمان به صورت مستقیم به ورودی تریگر اعلام طبقات وصل شده است در حالیکه باید از طریق تیغه باز کنتاکتور دور تند و یا کنتاکتور ترمز وصل شده باشد یعنی فقط هنگام حرکت زمین تابلو فرمان به تریگر سخنگو وصل باشد. درصورتی که تیغه‌ی Normaly Open آزاد وجود نداشته باشد، باید تیغه کمکی تهیه نموده و روی کنتاکتور نصب نمایید.
در صورت عدم نیاز به ترمینال do آن را به زمین تابلو فرمان(Gnd) پل نمایید. در صورت نیاز به استفاده از آن مدار به صورتی باشد که هنگام باز بودن درب آسانسور، زمین تابلو فرمان(Gnd) از ترمینال do دستگاه اعلام طبقات آسانسور قطع باشد.
تیغه‌ی کنتاکتور استفاده شده، خراب می‌باشد و اتصال زمین(Gnd) به tr را بی موقع قطع و وصل می‎‌کند.
رم دستگاه دچار مشکل شده است. لطفا با هماهنگی قبلی دستگاه را به یکی از دفاتر صوت پرداز ارسال فرمایید. در صورت دارا بودن گارانتی دستگاه به صورت رایگان تعمیر خواهد شد.