اعلام طبقات آسانسور

روشن شدن چراغ مربوط به هر سگمنت را جهت اطمینان از صحت ارتباط ورودی با سگمنت را بررسی نمایید.
سیم فیش تغذیه را بدرستی چک نمایید. لازم به ذکر است سگمنت d در ورودی های دستگاه اعلام طبقات آسانسور موجود نیست زیرا اطلاعات آن در سایر سگمنت ها وجود دارد. در صورت تداوم مشکل دستگاه را به یکی از دفاتر صوت پرداز ارسال نمایید.
زمین تابلوفرمان به صورت مستقیم به تریگر اعلام طبقات وصل شده است در حالیکه باید از طریق تیغه باز کنتاکتور و یا تیغه کمکی وصل شده باشد یعنی فقط هنگام حرکت ، زمین تابلو فرمان به تریگر سخنگو وصل باشد.
در صورت عدم نیاز به ترمینال do آن را به زمین تابلو فرمان(Gnd) پل نمایید. در صورت نیاز به استفاده از آن مدار به صورتی باشد که هنگام باز بودن درب آسانسور، زمین تابلو فرمان(Gnd) از ترمینال do دستگاه اعلام طبقات آسانسور قطع باشد.
تیغه‌ی کنتاکتور استفاده شده، خراب می‌باشد و اتصال زمین(Gnd) به tr را بی موقع قطع و وصل می‎‌کند.
رم دستگاه دچار مشکل شده است. لطفا با هماهنگی قبلی دستگاه را به یکی از دفاتر صوت پرداز ارسال فرمایید. در صورت دارا بودن گارانتی دستگاه به صورت رایگان تعمیر خواهد شد.