موزیک هلد تلفن چگونه به اینجا رسید؟

اکنون تعداد زیادی آهنگ در دستگاه های موزیک انتظار تلفن وجود دارد، اما در این مطلب بخوانید تکنولوژی ساخت دستگاه ها در ۲۰ سال اخیر چقدر پیشرفت کرده است…