[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

فاکتور خرید های اینترنتی خود را از این پس می‌توانید از روش های زیر دریافت نمایید:

۱- مسیر رو به رو را دنبال کنید: خانه>منوی‌کاربری(حساب کاربری)>سفارش‌ها>نمایش صورت‌حساب

۲- مراجعه به ایمیل خود بعد از پرداخت صورت‌حساب. بعد از اتمام خرید، یک ایمیل شامل جزئیات خرید به ایمیلی که با آن حساب کاربری خود را ساخته‌اید ارسال می‌شود.

۳- مسیر رو به رو را دنبال کنید: خانه>منوی‌کاربری(حساب کاربری)>سفارش‌ها>نمایش

۴- اینجا را کلیک کنید>سفارش مورد نظر را انتخاب کنید.

برای چاپ فاکتور سفارشات نیز می‌توانید از روش زیر استفاده کنید:

۱- مسیر رو به رو را دنبال کنید: خانه>منوی‌کاربری(حساب کاربری)>سفارش‌ها>نمایش صورت‌حساب>چاپ