فاکتور خرید های اینترنتی خود را از این پس می‌توانید از روش های زیر دریافت نمایید:

1- مسیر رو به رو را دنبال کنید: خانه>منوی‌کاربری(حساب کاربری)>سفارش‌ها>نمایش صورت‌حساب

2- مراجعه به ایمیل خود بعد از پرداخت صورت‌حساب. بعد از اتمام خرید، یک ایمیل شامل جزئیات خرید به ایمیلی که با آن حساب کاربری خود را ساخته‌اید ارسال می‌شود.

3- مسیر رو به رو را دنبال کنید: خانه>منوی‌کاربری(حساب کاربری)>سفارش‌ها>نمایش

4- اینجا را کلیک کنید>سفارش مورد نظر را انتخاب کنید.

برای چاپ فاکتور سفارشات نیز می‌توانید از روش زیر استفاده کنید:

1- مسیر رو به رو را دنبال کنید: خانه>منوی‌کاربری(حساب کاربری)>سفارش‌ها>نمایش صورت‌حساب>چاپ