# نام استان نام شهر نام نماینده فروشگاه/شرکت آدرس تلفن
یافت نشد
۱ تهران تهران مهدی تفرشی صوت ارتباط لاله زار جنوبی پاساژ ۱۱۰ طبقه سوم پلاک ۳۹ ۳۳۹۴۳۳۵۴
۲ اصفهان اصفهان جوانی خدمات مخابراتی پارسا خیابان طالقانی ، مابین ۴راه خلجا و ۴ راه نارون ، دست چپ ، جنب فروشگاه قائم ۳۲۳۴۲۰۵۵
۳ خراسان رضوی مشهد علیرضا آقایی آسمان هشتم روبروی سعدی ۴ – انتهای پاساژ سعدی – موسسه مخابراتی آسمان هشتم ۳۲۲۳۹۲۰۰-۰۹۱۵۵۲۱۴۸۷۰