# نام استان نام شهر نام نماینده فروشگاه/شرکت آدرس تلفن
یافت نشد
۱ تهران تهران تفرشی صوت ارتباط لاله زار جنوبی پاساژ ۱۱۰ طبقه سوم پلاک ۳۵ ۳۳۹۳۰۳۷۱
۲ تهران تهران سعید درودیان الکترو صادق لاله زار جنوبی کوچه تئاتر دهقان پلاک۱ ۳۳۹۳۴۷۴۸ / ۳۳۹۰۸۸۳۹